Het Hooghuis, lokatie Titus Brandsmalyceum

Het Hooghuis, lokatie Titus Brandsmalyceum