Inschrijven

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven voor het door u gewenste practicum en/of leskist. Ook kunt u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten.

Forensisch DNA-onderzoek: Puzzelen met Pieken*

Kosten: €350,- voor één practicum, €600,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant.
Inschrijven

Kosten: €250,-  (€200,- voor lidscholen van Bètapartners*) voor één practicum op locatie Science Park Amsterdam.
*Ben ik een lidschool van Bètapartners?

Bioinformatica: Leven in de Computer*

Kosten op locatie: €150,- voor één practicum op één dag (reistijd <1½ uur), €275,- voor twee practica op één dag (reistijd <1½ uur). Voor reistijd langer dan 1½ uur, neem contact op met nijmegen@dnalabs.nl voor een offerte op maat.

Online begeleiding: €75,- per practicum. Bij deze variant begeleidt een student het practicum vanaf afstand.

Let op: in het schooljaar 2022/2023 bieden wij 50% korting op alle practica als openingsaanbieding. Vanaf schooljaar 2023/2024 gelden de volledige bedragen.

Inschrijven

Racen met WC-papier*

Kosten: €275,- voor één practicum, €375,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant.
Inschrijven

Taal van de Tumor 

Kosten: Gratis
Inschrijven Team 1
Inschrijven Team 2
Let op: wanneer een van de teams vol zitten, kunt u bij het andere team kijken.

Gezond of ziek: een vouwtje verkeerd* 

Kosten: €250,- voor één practicum, €400,- voor twee practica op één dag
Inschrijven

Prenataal onderzoek bij planten

Kosten: Gratis
Inschrijven

Gen-Ethica

Kosten: gratis
Inschrijven Team 1
Inschrijven Team 2
Let op: wanneer er bij één van de teams geen data meer beschikbaar zijn, kunt u bij het andere team kijken.

Leskist Proef je PTC? – locatie Amsterdam 

Kosten: gratis
Inschrijven

Leskist Proef je PTC? – locatie Nijmegen

Kosten: gratis
Inschrijven

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en inschrijfdata. Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief (max. 4 per jaar)

    *Af en toe krijgen wij de vraag hoe scholen een DNA-lab kunnen bekostigen. Iedere middelbare school in Nederland ontvangt van de Rijksoverheid naast de reguliere overheidsfinanciering (lumpsum) een prestatiebox, oftewel extra budget (zie website). Dit bedrag kan ingezet worden voor taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. In 2018 betekende dit dat er per kalenderjaar 295 euro per leerling beschikbaar was. Het budget van deze prestatiebox kan dus ook ingezet worden voor een bezoek van het Reizend DNA-Lab.