Inschrijven

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven voor het door u gewenste practicum.

Gezond of ziek: een vouwtje verkeerd* – Helaas is het DNA-lab Gezond of Ziek van september – december 2020 niet beschikbaar i.v.m. de corona-maatregelen. Wij hopen in januari 2021 alsnog open te kunnen.
Kosten: €250,- voor één practicum, €400,- voor twee practica op één dag
Inschrijven

Taal van de Tumor
Kosten: Gratis
Inschrijven

Bioinformatica: Leven in de Computer*
Kosten: Gratis voor de variant waarbij één student naar uw school komt.
Inschrijven voor Doe Het Zelf (DHZ)-variant

Kosten: €250,- voor één practicum, €350,- voor twee practica op één dag voor de variant waarbij twee studenten en laptops naar uw school reizen.
Inschrijven laptop variant

Forensisch DNA-onderzoek: Puzzelen met Pieken*
Kosten: €350,- voor één practicum, €600,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant. Zie onderaan de pagina de richtlijnen omtrent de corona-maatregelen.
Kosten: €250,-  (€200,- voor lidscholen van Bètapartners*) voor één practicum op locatie Science Park Amsterdam. Helaas is het DNA-lab op locatie Science Park niet beschikbaar i.v.m. de corona-maatregelen.
Inschrijven
*Ben ik een lidschool van Bètapartners?

Racen met WC-papier*
Kosten: €275,- voor één practicum, €375,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant.
Inschrijven

Prenataal onderzoek bij planten – Helaas is het DNA-lab ‘Prenataal’ onderzoek bij planten op dit moment niet beschikbaar i.v.m. de corona-maatregelen. Wij hopen in maart 2021 weer open te kunnen gaan.
Kosten: Gratis
Inschrijven

Leskist Proef je PTC?
Kosten: geen
Lees hier meer over het lenen van de leskist.
Inschrijven

*Af en toe krijgen wij de vraag hoe scholen een DNA-lab kunnen bekostigen. Iedere middelbare school in Nederland ontvangt van de Rijksoverheid naast de reguliere overheidsfinanciering (lumpsum) een prestatiebox, oftewel extra budget (zie website). Dit bedrag kan ingezet worden voor taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. In 2018 betekende dit dat er per kalenderjaar 295 euro per leerling beschikbaar was. Het budget van deze prestatiebox kan dus ook ingezet worden voor een bezoek van het Reizend DNA-Lab.

Richtlijnen bij het practicum Forensisch DNA-onderzoek: ‘Puzzelen met pieken’:
De studenten zorgen voor:
– Studenten houden 1,5 m afstand
– Studenten zetten de te gebruiken materialen vooraf, met handschoenen aan, klaar op de te gebruiken werkplekken. Alle materialen moeten zoveel mogelijk per leerling klaargezet worden om lopen door het lokaal te voorkomen.
– Studenten hebben op een centraal punt in het lokaal dezelfde materialen als de leerlingen en kan dingen voordoen, zodat niet naar leerlingen toe hoeft worden te gaan om iets voor te doen.
– Studenten maken gebruik van een mondkapje als studenten in de buurt van leerlingen moeten komen bv bij hulp van praktische handelingen/demonstraties.
– Leerlingen dragen tijdens het praktische gedeelte van het practicum een eigen mondkapje, dit hoort bij het practicum.
– Mocht de praktijkles een karakter hebben waarbij het onvermijdelijk is dat leerlingen materialen op een centraal punt moeten verzamelen, zorg dan voor een looproute.
– De materialen worden na afloop van een practicum gesprayd met 0,2 tot 0,5 % waterstofperoxide oplossing door de studenten. Waterstofperoxide in deze concentratie tast materialen niet aan, maakt de enveloppe van het virus kapot(eiwit) en legt het virusRNA bloot. Dit gaat binnen enkele seconden kapot. De materialen zullen binnen een halfuur gedroogd zijn. Dan kunnen ze weer bij de te gebruiken voorraad of opgeborgen worden.
– Apparatuur wordt afgenomen met een doekje met een desinfecterend middel. Leerlingen hanteren apparatuur met handschoenen aan.
De school zorgt voor:
– In het lokaal is handdesinfectiegel of andere middelen (wassen met water en zeep) aanwezig.