Nieuw – DNA in de strijd
voor voedselzekerheid

Voer een DNA-fingerprint uit op tomaten en kijk of jouw plant klaar is voor de toekomst!

De komende jaren staan we als mensheid voor een grote uitdaging: de wereldbevolking groeit en dus moeten we meer voedsel produceren. Daarnaast zorgt klimaatverandering ervoor dat veel landbouwgrond ongeschikt(er) wordt voor akkerbouw door o.a. periodes van droogte en verzilting van de bodem. Ook plantenziektes kunnen profiteren van de hogere temperaturen en bestaande resistenties doorbreken. In Nederland wordt hard gewerkt aan het kruisen van planten om zaadjes te maken met optimale eigenschappen, dat noemen we plantenveredeling. Moderne DNA-analyse technieken zijn hierbij niet meer weg te denken en zal ook de komende jaren cruciaal zijn om het tempo van klimaatverandering bij te houden en voedselzekerheid wereldwijd veilig te stellen.

Technieken
Dit DNA-lab is een kennismaking met DNA-technieken waarmee we snel kunnen zien of een genetische eigenschap is overgeërfd. Tijdens het practicum wordt DNA geïsoleerd en klaargemaakt voor een PCR-reactie. Het PCR-product wordt vervolgens geanalyseerd op een DNA-gel (gel-electroforese). De leerlingen worden meegenomen langs de theorie achter de PCR-reactie, waar ze stilstaan bij de opbouw van DNA, DNA-multiplicatie en de anatomie van de plantencel.

Zo wordt voor de leerlingen de kennis van het thema Genetica verbonden met de praktijk van DNA-onderzoek én de toepassing daarvan op thema’s als klimaatverandering en voedselzekerheid.

Tomaat
Er wordt gewerkt met zaailingen van een tomaat. Als de plant nog jong is kan je nog niet zien welke kleur de tomaten zullen hebben. Ook is aan de buitenkant niet te zien of de tomaat goed bestand is tegen droogte of resistent tegen ziektes. Door het DNA van de plant zichtbaar te maken kunnen we checken of bepaalde eigenschappen aanwezig zijn of niet en dan weten we ook met welke planten we verder moeten kruisen om zo tot een tomaat de komen die klaar is voor de toekomst: Bestendigd tegen de uitdagingen van klimaatverandering én voedzaam en smaakvol.

Vernieuwing
“DNA in de strijd voor voedselzekerheid” is de vernieuwde versie van het DNA-lab “Prenataal onderzoek bij planten”. De basis van het practicum – de PCR test en de daarbij horende technieken en theorie – blijft hetzelfde, maar we koppelen deze nu aan nieuwe planteneigenschappen die meer passen bij thema’s die spelen in de maatschappij.

Kosten
Dit DNA-lab is gratis.

Bedoeld voor
Dit DNA-lab is bedoeld voor biologie, NLT of ANW leerlingen van de bovenbouw 4, 5 en 6 vwo.

Voorwaarden
Let op: de voorwaarden verschillen per DNA-lab! De voorwaarden van dit lab vindt u onderaan het betreffende inschrijfformulier. Lees deze goed door voordat u een practicum boekt.

Wageningen University & Research
Dit Reizend DNA-lab wordt verzorgd door Wageningen University.