Embryolab

Vanaf februari 2023 gaat het Embryolab verder als Gen-Ethica.

Mogen we het DNA van embryo’s aanpassen om ziekten te verwijderen? Of embryo’s kweken voor onderzoek? Wat vinden we van commerciële DNA-testen? En wat willen we allemaal bewaren in een DNA-databank? Welke gevolgen heeft het bestaan van DNA-databanken of de beschikbaarheid van commerciële DNA-testen op de maatschappij? Tijdens het Embryolab gaan studenten Biomedische Wetenschappen de dialoog aan met leerlingen over dit soort vraagstukken en dilemma’s. Leerlingen leren welke mogelijkheden er zijn op het gebied van DNA-onderzoek en gaan samen met de studenten op zoek naar antwoorden op de vragen die DNA-onderzoek oproept. Ze worden bewust van de invloed van wetenschap op het dagelijks leven en op hun toekomst, en verbeteren hun vaardigheden om op een constructieve manier in gesprek te gaan over ethische en maatschappelijke vraagstukken.

In dit nieuwe lab zullen studenten Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht de dialoog aangaan met leerlingen over ethische en maatschappelijke vraagstukken rondom DNA-onderzoek. De focus ligt in dit lab dus minder op de technische aspecten van biomedisch onderzoek en meer op de maatschappelijke aspecten.

Het Embryolab heeft als algemene doelstelling het bevorderen van de dialoog over wetenschap in de maatschappij, waarbij wetenschappers in spé en jonge mensen met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Met onderwerpen die iedereen raken wordt wetenschap tastbaar en persoonlijk.

Let op: wanneer er bij één van de teams geen data meer beschikbaar zijn, kunt u bij het andere team kijken.

Kosten
Het Embryolab wordt gratis aangeboden door het UMC Utrecht.

Bedoeld voor
Het Embryolab is bedoeld voor vmbo/havo/vwo onder- en bovenbouw. Het lab is primair ontwikkeld voor in de maatschappijleerles, omdat het onderwerp relevant is voor álle leerlingen, ook leerlingen die geen bèta-profiel hebben gekozen. Dat neemt echter niet weg dat dit DNA-lab ook relevant en interessant kan zijn voor in de biologieles. Daarom bieden we het Embryolab zowel aan bij maatschappijleer als bij biologie (en in overleg ook bij andere vakken zoals Nederlands). Het lab is geschikt voor alle niveaus en jaarlagen, en kan ook geboekt worden voor mbo jaar 1 en 2.

Voorwaarden
Let op: de voorwaarden verschillen per DNA-lab! De voorwaarden van dit lab vindt u onderaan het betreffende inschrijfformulier. Lees deze goed door voordat u een practicum boekt.