Embryolab (vmbo)

Vanaf februari 2023 verder als Gen-Ethica.

Mogen we het DNA van embryo’s aanpassen om ziekten te verwijderen? Of om de haarkleur van het embryo aan te passen? En mogen we embryo’s kweken voor onderzoek? Tijdens het Embryolab gaan studenten Biomedische Wetenschappen de dialoog aan met leerlingen over dit soort vraagstukken en dilemma’s. Leerlingen leren welke mogelijkheden er zijn op het gebied van onderzoek aan embryo’s en het aanpassen van DNA en gaan op zoek naar antwoorden op de vragen die dit oproept. Ze worden bewust van de invloed van wetenschap op het dagelijks leven en op hun toekomst, en verbeteren hun vaardigheden om op een constructieve manier in gesprek te gaan over persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

In dit nieuwe lab zullen studenten Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht de dialoog aangaan met leerlingen over maatschappelijke vraagstukken rondom onderzoek met embryo’s en het aanpassen van embryonaal DNA. De focus ligt in dit lab dus minder op de technische aspecten van biomedisch onderzoek en meer op de maatschappelijke aspecten.

Het Embryolab heeft als algemene doelstelling het bevorderen van de dialoog over wetenschap in de maatschappij, waarbij wetenschappers in spé en jonge mensen met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Met een onderwerp dat iedereen raakt wordt wetenschap tastbaar en persoonlijk.

Kosten
Het Embryolab wordt gratis aangeboden.

Bedoeld voor
Het Embryolab is bedoeld voor vmbo 3 en 4 (alle leerwegen). Het Embryolab is primair ontwikkeld voor in de maatschappijleerles, omdat het onderwerp relevant en belangrijk is voor álle leerlingen, ook leerlingen die geen bèta-profiel hebben gekozen. Dat neemt echter niet weg dat het ook relevant en interessant kan zijn voor in de biologieles. Daarom bieden we het Embryolab zowel aan bij maatschappijleer als bij biologie (en in overleg ook bij andere vakken).

LET OP: vanaf februari 2023 gaat het Embryolab verder als Gen-Ethica. Gen-Ethica is geschikt voor vmbo/havo/vwo en kan ook geboekt worden voor mbo jaar 1 en 2. Tot die tijd kunnen boekingen voor alle niveaus en jaarlagen via het inschrijfsysteem van het Embryolab havo/vwo worden gedaan (via de knop ‘Inschrijven’ hierboven).

Voorwaarden
Let op: de voorwaarden verschillen per DNA-lab! De voorwaarden van dit lab vindt u onderaan het betreffende inschrijfformulier. Lees deze goed door voordat u een practicum boekt.