‘Prenataal’ onderzoek
bij planten

Voer een DNA-fingerprint uit op aardappelen en toon aan of jouw plant de juiste eigenschap heeft.

De genetische code van ieder individu is uniek, behalve die van ééneiige tweelingen. De genetische verschillen tussen individuen, of het nu mensen, dieren of planten zijn, kunnen op tal van manieren gebruikt worden. Dat wordt al duizenden jaren gedaan bij het fokken van dieren en veredelen van planten. Tegenwoordig gebruiken we genetische verschillen om bijvoorbeeld misdadigers op te sporen, te kijken of een partij maïs genetisch gemodificeerd is of om vast te stellen of een foetus een genetische afwijking heeft.

Aardappel
Er wordt gewerkt met zaailingen van een aardappel. DNA-onderzoek met plantmateriaal biedt veel voordelen met name met betrekking tot de veredeling van gewassen. Met het oog op de bevolkingsgroei zal de problematiek rondom de voedselvoorziening alleen maar toenemen.  Hedendaagse moleculaire technieken maken het mogelijk om gewassen nu en in de toekomst beter te regulieren, te controleren en te beschermen.

Technieken
Dit DNA-lab is een kennismaking met DNA-technieken waarmee we snel kunnen zien of een genetische eigenschap is overgeërfd. Met andere woorden, de wetten van Mendel op DNA niveau. In dit practicum worden de onderwerpen polymerase ketting reactie (PCR; het kopiëren van DNA), enzymwerking en celbouw uitgediept. Leerlingen zien op deze manier dat de kennis die zij bezitten met elkaar in verband staat.

Tijdens het practicum wordt DNA geïsoleerd en klaargemaakt voor een PCR-reactie. Het product wordt vervolgens geanalyseerd op een DNA-gel (gelelectroforese) waarna de leerlingen de resultaten kunnen uitwerken door de wetten van Mendel toe te passen. Tijdens de PCR-reactie zal worden ingegaan op het verband tussen genotype en fenotype. De leerlingen zullen een aantal genotypen en fenotypen analyseren en deze gegevens koppelen aan het resultaat dat te zien is op de DNA-gel.

Kosten
Dit DNA-lab is gratis.

Bedoeld voor
Dit DNA-lab is bedoeld voor biologie, NLT of ANW leerlingen van de bovenbouw 4, 5 en 6 vwo.

Voorwaarden
Let op: de voorwaarden verschillen per DNA-lab! De voorwaarden van dit lab vindt u onderaan het betreffende inschrijfformulier. Lees deze goed door voordat u een practicum boekt.

Wageningen University & Research
Dit Reizend DNA-lab wordt verzorgd door Wageningen University.