Algemeen

Vanaf februari 2023 gaat ons Embryolab verder onder de naam Gen-Ethica. In dit (gratis) lab gaan studenten Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht de dialoog aan met leerlingen over ethische en maatschappelijke vraagstukken rondom DNA-onderzoek....

Houd jouw leerling zijn profielwerkstuk over forensisch DNA-onderzoek, maar is het praktisch onderzoek niet uit te voeren op school? Laat je leerlingen zich opgeven voor de 3-daagse Profielwerkstukbegeleiding Forensisch DNA-onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam! ...