Profielwerkstuk.nl gelanceerd!

Profielwerkstuk.nl gelanceerd!

De website www.profielwerkstuk.nl is gelanceerd! Medewerkers van de VU en UvA, alsmede van de onderwijsnetwerken Bètapartners en het Pre-University College, hebben handen ineen hebben geslagen om een website te ontwikkelen waar leerlingen ondersteuning en inspiratie vinden voor het profielwerkstuk. Dit online platform betreft aanbod voor leerlingen voor profielwerkstukken over alfa-, bèta- en gamma-onderwerpen.