Gen-Ethica: bio-ethiek en maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar maken in de klas

Gen-Ethica: bio-ethiek en maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar maken in de klas

De nieuwe boekingsopties voor schooljaar 2024-2025 voor het Reizend DNA-lab Gen-Ethica staan al voor 4 juni open op onze website. Tijdens Gen-Ethica staan de ethische en maatschappelijke vraagstukken rondom DNA-onderzoek en toepassingen van nieuwe technieken centraal. Dit lab is beschikbaar voor alle vmbo-, havo- en vwo-leerlingen, en kan geboekt worden voor de lessen biologie, maatschappijleer, filosofie, godsdienst, en (MBO) burgerschap.

Studenten Biomedische Wetenschappen zijn dit schooljaar onder andere in gesprek gegaan met vmbo-b en vmbo-k leerlingen over commerciële DNA-testen en xenotransplantaties. Waar moet je allemaal over nadenken voordat je een DNA-test koopt om je familiegeschiedenis of aanleg voor ziektes te laten bepalen? En vinden de leerlingen het een goed idee om organen van varkens te gebruiken voor orgaantransplantaties bij mensen?

Eerder dit jaar gingen ook havo- en vwo-leerlingen bij biologie en godsdienst de dialoog aan over de vraagstukken die komen kijken bij de toepassing van de CRISPR/Cas9-techniek. Mogen we die techniek gebruiken om het DNA van embryo’s aan te passen en daarmee te voorkomen dat zij ernstige ziektes krijgen? Of moeten we juist meer onderzoek doen naar medicijnen om die ziektes te behandelen?

Door op een open manier in gesprek te gaan over deze onderwerpen, leren leerlingen over de invloed van wetenschap op het dagelijkse leven en hun toekomst.

De inhoud van Gen-Ethica sluit onder andere aan op het examenprogramma van maatschappijleer door in te gaan op sociale verschillen, belangen van verschillende groepen, de rol van de burger in politieke besluitvorming, en de relatie tussen maatschappelijke vraagstukken en sociale ongelijkheid. Bij biologie sluit Gen-Ethica verder aan op de vaardigheden ‘waarderen en oordelen’ en bij filosofie op de (sub)domeinen ‘ethiek’ en ‘wetenschap en samenleving’.

U kunt Gen-Ethica boeken via https://www.dnalabs.nl/reizende-dna-labs/gen-ethica/inschrijven-gen-ethica/.