Amgen Biotech Experience Nederland in Dublin

Amgen Biotech Experience Nederland in Dublin

Eind april waren de Reizende DNA-lab aanwezig bij de jaarlijkse 3-daagse bijeenkomst van het Amgen Biotech Experience (ABE) in Dublin. Alle locaties waar het ABE programma draait waren aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst was van elkaar leren en elkaar verder te helpen met het ABE programma. Daarnaast stond een bezoek naar Amgen Dún Laoghaire gepland. Daar hebben we verscheidene werknemers in verschillende functies gesproken. Allen met een bèta- en technische achtergrond.

Deze drie dagen waren voor ons erg waardevol en hebben we kennis genomen van de internationale verschillen in het onderwijssysteem. Om een groot verschil aan te kaarten blijkt dat Nederland bijna een uitzondering is waarin hands-on practica zowel intern als door externe partijen al in de klas worden aangeboden. Het ABE programma is daarom wereldwijd een belangrijk programma die een positieve aanvulling op het huidige lesprogramma biedt.
Tijdens een bezoek van leerlingen en docenten van twee verschillende scholen in Ierland werd dit ook aangekaart.  Technieken als pipetteren en een gel laden werden veruit het meest genoemd en als leukst ervaren. Normaal zouden ze deze technieken alleen vanuit het boek leren.

Lees meer (Engels)                                                                             Tweets van #ABEDublin2018

Amgen Biotech Experience Nederland
Zoals u wellicht wist zijn we sinds dit schooljaar een samenwerking aangegaan met the Amgen Biotech Experience. In het kader van dit internationale programma zijn we bezig met het vernieuwen en aanvullen van ons aanbod. Er wordt o.a. gewerkt aan een (gratis) uitleenbare leskist met daarin de benodigde materialen voor een docent om zelfstandig een biotechnologisch practicum op school uit te voeren (denk aan micropipetten, PCR, gelelectroforese etc.). Samen met een klankbordgroep van een aantal docenten zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling. Heeft u interesse hierin of wilt u onderdeel uitmaken van de pilot die begin volgend schooljaar start? Neem contact op!