Amgen Biotech Experience (ABE) bestaat 30 jaar!

Amgen Biotech Experience (ABE) bestaat 30 jaar!

English below

Al 30 jaar helpt Amgen Biotech Experience (ABE) docenten in het voortgezet onderwijs de biotechnologie naar het klaslokaal te halen. Hiermee leren leerlingen de wetenschap en de invloed om hun dagelijks leven beter te begrijpen.

Bètapartners, een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en 47 VO scholen om de kwaliteit en actualiteit van het bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland te waarborgen, hebben een 3-jarige subsidie ontvangen voor de voortzetting van de Reizende DNA-labs en ABE Nederland. Eén van de DNA-labs is ingebed bij het netwerk van Bètapartners.

ABE Nederland stelt kosteloos de leskist Proef je PTC? beschikbaar aan VO scholen. Daarnaast worden tegen een kleine vergoeding DNA-labs voor leerlingen en nascholingen voor docenten aangeboden. Bijna 850.000 studenten over de hele wereld hebben door meer dan 3.600 deelnemende docenten praktijkgericht biologieonderwijs via ABE gevolgd dankzij de inzet van ruim $ 40 miljoen van het Amgen Foundation.

Door de huidige omstandigheden werkt ABE samen met innovatieve platforms voor leren op afstand en virtuele netwerken. ABE’s nauwe samenwerking met LabXchange, eerder dit jaar gelanceerd door de Amgen Foundation en Harvard University, heeft de toegang tot het ABE-curriculum drastisch vergroot.

De virtuele ABE-labs zijn nu gratis toegankelijk voor iedereen. Deze materialen zullen binnenkort beschikbaar zijn in 12 talen.

Deze maand vieren we de inzet van docenten, die alles in het werk hebben gesteld om leerlingen op hoog niveau en up-to-date bètaonderwijs te geven in een snel veranderde wereld. Door voortdurende samenwerking met docenten – en partnerschappen met programma’s zoals LabXchange, zijn we optimistisch dat de volgende generatie wetenschappers meer verschillende achtergronden naar het lab zal brengen, waardoor ze de uitdagingen waarmee de mensheid in de toekomst wordt geconfronteerd, beter kunnen aanpakken.


For 30 years, Amgen Biotech Experience (ABE) has empowered secondary school science teachers to implement real-world biotechnology labs in their classrooms to help their students better understand science and how it influences their daily lives.

Bètapartners, a collaboration between VU University, University of Amsterdam and 47 secondary schools to guarantee the quality and topicality of science education in the region Amsterdam, Noord-Holland and Flevoland, received a 3-year funding for DNA-labs on the Road and ABE Nederland. One of the six DNA-labs is embedded within the network of Bètapartners.

ABE Nederland provides the education Box: Do you taste PTC? to secondary schools at no cost. Besides that, ABE Nederland offers for a small fee DNA-labs for students and teacher trainings. Through over 3,600 participating teachers, nearly 850,000 students around the world have experienced hands-on biology education through ABE because of the Amgen Foundation’s over $40 million commitment to the program.

ABE is responding to current circumstances through collaborations with innovative remote learning platforms and virtual networks. ABE’s close collaboration with LabXchange, launched by the Amgen Foundation and Harvard University earlier this year, has drastically increased access to the ABE curriculum. Our virtual ABE labs are now open to everyone at no cost. These materials will shortly be available in 12 languages to support the global ABE community and beyond. ABE is supporting teacher use of these materials with virtual professional development and implementation resources.

We celebrate the commitment of teachers, who have gone above and beyond to bring quality science to students, especially in underserved populations, in these unprecedented times. Through continued collaboration with educators — and partnerships with programs like LabXchange — we’re optimistic that the next generation of scientists will bring more diverse backgrounds to the lab, enabling them to better tackle the challenges facing humanity in the future.