Inschrijven

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven voor het door u gewenste practicum.

Gezond of ziek: een vouwtje verkeerd*
Kosten: €250,- voor één practicum, €400,- voor twee practica op één dag
Inschrijven

Taal van de Tumor (VOL)
Kosten: Gratis
Inschrijven

‘Prenataal’ onderzoek bij planten (VOL)
Kosten: Gratis
Inschrijven

Bioinformatica: Leven in de Computer*
Kosten: Gratis voor de variant waarbij één student naar uw school komt.
Inschrijven voor DHZ-variant
Kosten: €250,- voor één practicum, €350,- voor twee practica op één dag voor de variant waarbij twee studenten en laptops naar uw school reizen.
Inschrijven

Forensisch DNA-onderzoek: Puzzelen met Pieken*
Kosten: €350,- voor één practicum, €600,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant.
Inschrijven voor reizende variant
Kosten: €250,-  (€200,- voor Bètapartnerscholen*) voor één practicum op locatie Science Park Amsterdam.
Inschrijven voor variant op locatie in Amsterdam
*Ben ik een Bètapartnerschool?

Racen met WC-papier*
Kosten: €275,- voor één practicum, €375,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant.
Inschrijven

*Af en toe krijgen wij de vraag hoe scholen een DNA-lab kunnen bekostigen. Iedere middelbare school in Nederland ontvangt van de Rijksoverheid naast de reguliere overheidsfinanciering (lumpsum) een prestatiebox, oftewel extra budget (zie website). Dit bedrag kan ingezet worden voor taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. In 2016 betekende dit dat er per kalenderjaar 208 euro per leerling beschikbaar was. Het budget van deze prestatiebox kan dus ook ingezet worden voor een bezoek van het Reizend DNA-Lab.