Inschrijven

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven voor het door u gewenste practicum.

Gezond of ziek: een vouwtje verkeerd*
Kosten: €250,- voor één practicum, €400,- voor twee practica op één dag
Inschrijven

Taal van de Tumor
Kosten: Gratis
Inschrijven

‘Prenataal’ onderzoek bij planten
Kosten: Gratis
Inschrijven

Bioinformatica: Leven in de Computer*
Kosten: Gratis voor de variant waarbij één student naar uw school komt.
Inschrijven voor DHZ-variant
Kosten: €250,- voor één practicum, €350,- voor twee practica op één dag voor de variant waarbij twee studenten en laptops naar uw school reizen.
Inschrijven

Forensisch DNA-onderzoek: Puzzelen met Pieken*
Kosten: €350,- voor één practicum, €600,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant.
Inschrijven voor reizende variant
Kosten: €250,-  (€200,- voor Bètapartnerscholen*) voor één practicum op locatie Science Park Amsterdam.
Inschrijven voor variant op locatie in Amsterdam
*Ben ik een Bètapartnerschool?

Racen met WC-papier*
Kosten: €275,- voor één practicum, €375,- voor twee practica op één dag voor de reizende variant.
Inschrijven
Door een technische fout was het op maandag 3 juni niet mogelijk om uw klas(sen) in te schrijven voor het DNA-lab ‘Racen met wc-papier’. Inmiddels is de fout hersteld en kunt u uw klas(sen) alsnog inschrijven voor de periode van september tot december 2019. Excuses voor het ongemak.

Leskist Proef je PTC?
Kosten: geen
Lees hier meer over het lenen van de leskist.
Inschrijven

*Af en toe krijgen wij de vraag hoe scholen een DNA-lab kunnen bekostigen. Iedere middelbare school in Nederland ontvangt van de Rijksoverheid naast de reguliere overheidsfinanciering (lumpsum) een prestatiebox, oftewel extra budget (zie website). Dit bedrag kan ingezet worden voor taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. In 2018 betekende dit dat er per kalenderjaar 295 euro per leerling beschikbaar was. Het budget van deze prestatiebox kan dus ook ingezet worden voor een bezoek van het Reizend DNA-Lab.