Profielwerkstukbegeleiding Forensisch DNA-onderzoek = vol

Profielwerkstukbegeleiding Forensisch DNA-onderzoek = vol

Houd jij je profielwerkstuk over forensisch DNA-onderzoek, en heb jij een leuk idee voor een praktisch onderzoek, maar is deze niet uit te voeren op jouw eigen school? Geef je dan op voor de 3-daagse profielwerkstukbegeleiding Forensisch DNA-onderzoek!

In het najaar start de profielwerkstukbegeleiding Forensisch DNA-onderzoek op de Universiteit van Amsterdam met een theoriedag en een practicum. De drie bijeenkomsten zijn ingericht om met intensieve begeleiding tot een kwalitatief werkstuk te komen.

DNA-onderzoek
“Werkt luminol beter bij verse of oude bloedsporen?”, “Hoe betrouwbaar is een speekseltest”, “Welke materialen hebben invloed op het zichtbaar maken van sporen?”, “Is bloed nog detecteerbaar na het schoonmaken?” Als je met een dergelijke vraagstelling een praktisch onderzoek wilt uitvoeren, maar jouw school heeft niet te middelen, dan kun je in dit najaar terecht bij de Universiteit van Amsterdam. De Universiteit van Amsterdam en Its Academy organiseren in het najaar van 2017 een programma waarin geïnteresseerde 5havo/6vwo-leerlingen worden begeleid bij het maken en uitvoeren van hun praktisch onderzoek van hun profielwerkstuk over een onderwerp m.b.t. het forensisch DNA-onderzoek (mocht je een ander onderzoeksidee hebben dan forensisch DNA-onderzoek, geef dit dan aan).

Begeleiding
Om toegelaten te worden wordt gekeken naar jouw onderzoeksidee en of het mogelijk is om jouw onderzoek hier op de Universiteit van Amsterdam uit te voeren (de proeven worden niet met eigen of meegebracht DNA uitgevoerd wegens Wet bescherming persoonsgegevens). Bij toelating wordt gevraagd naar een lijst van benodigdheden zodat dit tijdig besteld kan worden. Na een inleidende dag op de UvA met een college over forensisch onderzoek en een practicum over forensisch DNA-onderzoek, ga je zelf met een student-begeleider jouw onderzoeksidee verder uitwerken tot een goede onderzoeksvraag. Bij de tweede bijeenkomst voer je samen met je begeleider jouw eigen onderzoek uit. Tussen de bijeenkomsten door kun je natuurlijk altijd per e-mail je begeleider vragen stellen. De profielwerkstukbegeleiding wordt afgesloten met een slotbijeenkomst waarop je het onderzoek van je profielwerkstuk presenteert.

Programma
Dag 1:
College over forensisch onderzoek
Forensisch DNA-onderzoek practicum
Uitwerking onderzoeksvraag

Dag 2:
Uitvoeren eigen onderzoek

Dag 3:
Onderzoek presenteren (15 minuten per powerpoint presentatie)

Toelating
Op het inschrijfformulier word je gevraagd aan te geven wat je eerste idee is over het onderzoek dat je wil uitvoeren op dag 2. Mogelijk krijg je nog een mail met de vraag dit verder toe te lichten. Bij onvoldoende motivatie kunnen we toelating ontzeggen.
Deelnemers: min. 6 personen/max. 12 personen. Deelnemen kan individueel of per tweetal.
Kosten: € 75, – p.p. (digitale factuur achteraf). Is jouw school een Betapartnerschool dan bedragen de kosten € 50, – p.p.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk via deze knop.